Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: Перник, 2300, ул. Кракра № 25 тел. 076 – 606262

http://asf.bg/

ASF Security„АСФ Секюрити“ е част от АСФ Холдинг. Предлага пълния спектър от охранителни услуги: физическа охрана на обекти, охрана с технически средства, централизирани към мониторингов център и реакция с автопатрули, охрана на ценни пратки и товари, охрана на мероприятия, лична охрана на физически лица, доставка изграждане и абонаментно обслужване на системи за сигурност, както и решения за информационна сигурност. Управител на фирмата е Бойко Емилов Бориславов.

Print Friendly, PDF & Email