Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1680 ул. „Пирин“ N: 50 сграда Скорпио; национален телефон: 0700 10 711  e-mail: security@scorpio-bg.com

www.scorpio-bg.com

skorpioАГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД е основана на 1 август 1991 г. от Камен Пенков и Васка Пенкова. То е изцяло частно специализирано търговско дружество в областта на охраната и сигурността. АС СКОРПИО ООД предлага комплексни лицензирани услуги в областта на сигурността, като осъществява лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари. Развитието на АС СКОРПИО ООД следва стратегията на нейното ръководство за професионално изпълнение на договорните задължения, за коректност в партнирането, за браншова обхватност  на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническа охрана при използване на съвременни технически системи, за структурна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място в страната.

Print Friendly, PDF & Email