Териториален обхват: Враца, Плевен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Бяла Слатина, ул. „Стефан Караджа” № 18 тел.: 0915/82158

e-mail: ac_orel_2006@abv.bg

AS Orel„АС Орел 2006“ ЕООД притежава Лиценз № 847/30.06.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на областите Враца и Плевен. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари и СОД. Собственик и управител на дружеството е Иван Димитров Иванов.

Print Friendly, PDF & Email