Адрес: Казанлък

Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: пожарогасителна дейност, противопожарно обезопасяване

Print Friendly, PDF & Email