Адрес: Пловдив

Териториален обхват: Пловдив, Смолян, Бургас, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Print Friendly, PDF & Email