Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, р-н Искър Пощенски код: 1592 кв. Дружба, бл. 208, вх. Б, ет. 4, ап. 43

Ob6to_logo211-250x250АРМО ГРУП СЕКЮРИТИ ООД е фирма, която се занимава с охранителна дейност. Има лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 08.09.2010 г. с №1546. Управител e Ива Кацарова.

Print Friendly, PDF & Email