Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, жк. Красна поляна, бл. 31Б, вх.Б, ет.11, ап.132 тел.: 02-9207917; 0887370656; 0888812045 факс: 02-9200407

е-mail: diana04@mail.bg

http://www.armybulsecurity.com/

Armibul„Армибул Секюрити“ е основана през 1996 г. и регистрирана по ф.д. 9550/96 г. на СГС. Дейностите, които развива, са охрана на физически и юридически лица, проучване, проектиране и изграждане на технически системи за сигурност, консултантски услуги в сферата на корпоративната сигурност и управление на риска. Притежава безсрочна лицензия № 48/22.04.2004 г. и разрешение за извършване на частна детективска и охранителна дейност № 782/1996 г. От май, 1997 г. до настоящия момент едноличен собственик и управител на фирмата е Анка Танева.

Print Friendly, PDF & Email