Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Етрополе, бул. „Руски“ №112, ет.4; тел: 07207700

Ob6to_logo21„Арми Секюрити БГ“ е еднолично дружество с ограничена отговорност и притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност с №1352 от 22.12.2008. Предмет на дейността му е покупката на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; посредничество на местни и чужди физически и юридически лица в страната и в чужбина; извършване на охранителна дейност и други. Управител и едноличен собственик на капитала е Поля Манчева Димитрова.

Print Friendly, PDF & Email