Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 42 тел.: 032/511 111

Ob6to_logo„Армейски щит“ ООД е регистрирана през 1995 г. в Пловдив. Притежава Лиценз № 1479/27.01.2010 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност, охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, охрана на сгради, съоръжения и обекти, инкасо, провеждане на курсове за подготовка на служители на охранителни фирми по програма утвърдена от mbp, провеждане на курсове за обучение на физически лица за боравене с огнестрелно оръжие, и други. Управител на дружеството е Здравка Георгиева Кръстева, която е и съсобственик заедно с Екатерина Димитрова Солинкова.

Print Friendly, PDF & Email