Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, бул. „Източен“ № 10 тел.: 032/622 286, 032/631 112

Ob6to_logo„Армейски щит“ ЕООД е регистрирана през 1995 г. в Пловдив. Притежава Лиценз № 989/15.12.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Георги Христов Огнянов.

Print Friendly, PDF & Email