Териториален обхват: Варна

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, 9000, ул. „Ал. Константинов“ 13   тел. 052 600 520  email: arkus.varna@abv.bg

„Аркус – Сигурност Варна“ ООД е регистрирано през октомври 2012 г. от Окръжен съд – Варна. Притежава лиценз № 2498/29.04.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност. Дейностите, които извършва фирамата, са: физическа охрана на лица и тяхното имущество (сгради, офиси, помещения, стопански обекти и други),  техническа охрана (СОТ) – системи за видео контрол, 24-часово наблюдение (мониторинг) на обекти и предприемане на адекватна реакция след получаване на информация от тях, маркиране на автомобили,  Маркиране и контрол на лизингови обект, съдействие при събиране (погасяване) на просрочени вземания от физически и/или юридически лица (към банки,  лизингови дружества и др. финансови институции). Управител на фирмата е Денислав Радославов Димитров.

Print Friendly, PDF & Email