Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1111 бул. „Шипченски проход“ № 47 тел.: 02/971 3080
еmail: arcus@arcusz.com

http://www.arcusz.com

Arkus„Аркус – Сигурност София“ ООД е регистрирана през октомври 2012 г. от СГС. Притежава лиценз № 2442/13.02.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност. Дейностите, които извършва фирамата, са: физическа охрана на лица и тяхното имущество (сгради, офиси, помещения, стопански обекти и други),  техническа охрана (СОТ) – системи за видео контрол, 24-часово наблюдение (мониторинг) на обекти и предприемане на адекватна реакция след получаване на информация от тях, маркиране на автомобили,  Маркиране и контрол на лизингови обект, съдействие при събиране (погасяване) на просрочени вземания от физически и/или юридически лица (към банки,  лизингови дружества и др. финансови институции). Управител на фирмата е Валерий Цветков Любенов.

Print Friendly, PDF & Email