Адрес: Пирдоп

Териториален обхват: София

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пирдоп, 2070, Цар Освободител 45  тел.: 07181 5147, Електронна поща: arkus_pirdop@abv.bg

Arkus„Аркус Сигурност“ ООД притежава лицензи под № 771/2006 г. и № 74/2004 г. за извършване на частна охранителна дейност. Дейностите, които извършва фирамата, са: физическа охрана на лица и тяхното имущество (сгради, офиси, помещения, стопански обекти и други),  техническа охрана (СОТ) – системи за видео контрол, 24-часово наблюдение (мониторинг) на обекти и предприемане на адекватна реакция след получаване на информация от тях, маркиране на автомобили,  Маркиране и контрол на лизингови обект, съдействие при събиране (погасяване) на просрочени вземания от физически и/или юридически лица (към банки,  лизингови дружества и др. финансови институции). Управител на фирмата е Минчо Маринов Манчев.

Print Friendly, PDF & Email