Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на мероприятия

Адрес: София, бул.Шипченски проход № 47 тел.: 02/971 3097 GSM: 0888 977 625 е-mail: arcus@arcusz.com

http://www.arcusz.com/

Arkus„АРКУС – СИГУРНОСТ“ ООД е регистрирана по ф.д. №7953/96 г. на СГС и притежава Лиценз под № 74/2004 г. да извършва охранителна дейност в следните направления: физическа охрана на лица и тяхното имущество (сгради, офиси, помещения, стопански обекти и др.); техническа охрана (СОТ). Системи за видео контрол. 24 часово наблюдение (мониторинг) на обекти и примане на адекватна реакция след получаване на информация от тях; маркиране на автомобили; детективска дейност. Личният състав е сформиран от служители, преминали тест за професионални умения, имащи опит и квалификация за извършване специфичната дейност на фирмата. Управител на дружеството е Любомир Костадинов.

Print Friendly, PDF & Email