Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1186 ул. „Патриарх Герман“ № 140

Argogrup Ekzakt„Аргогруп екзакт“ ООД е регистрирана през август 1999 г. в София. Притежава Лиценз № 1287/27.05.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. „Аргогруп Екзакт” ООД изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството. Компанията е завършила множество значими обекти в областта на промишленото, общественото и жилищното строителство, както и редица инфраструктурни проекти. Общественото строителство е широко застъпено в работата на „Аргогруп Екзакт” ООД. Множество обекти с национално значение, сред които църкви, търговски центрове, хотели и други обществени сгради, са завършени от „Аргогруп Екзакт” ООД през последните години. „Аргогруп Екзакт” ООД е специализирана в комплексно изграждане на жилищни сгради и селища от затворен тип разположени в  столицата на България и в редица туристически центрове, сред които архитектурният паметник с. Боженци, зимният туристически център Пампорово и множество крайморски курортни селища. Съуправители на дружеството са Асен Любомиров Трайков и Атанас Георгиев Апостолов, който е и съсобственик, заедно с Миглена Стоянова Апостолова.

Print Friendly, PDF & Email