Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, бул.Христо Ботев № 8, тел./факс: 052 / 63 39 18; GSM: 0899 897 430 e9mail: info@aresgroup.bg
http://aresgroup.bg/

ARES_GRUPСОД “АРЕС ГРУП“ е частна охранителна фирма, регистрирана през месец октомври 2003-та година с предмет на дейност: защита на физически и юридически лица и тяхното имущество, както и централизирана охрана на обекти и мероприятия. Фирмата притежава безсрочен лиценз за извършване на охранителна дейнност № 1492/10.03.2010 г. СОД “АРЕС ГРУП” разполага с всички необходими персонални, специални и технически условия за провеждането на качествена охранителна дейност. Фирмата предлага разнообразие от възможности за модерни охранителни решения и професионално обслужване – двата фактора, които стоят начело на фирмената политика. Високото професионално ниво и постоянното повишаване на качеството на предлаганите услуги прави „АРЕС ГРУП“ една от водещите фирми за физическа и техническа охрана. Съуправители на компанията са Грациела Николаева Параскевова и Минчо Михаилов Камбуров.

Print Friendly, PDF & Email