Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, ул. Сердика 30, тел: +359/ 2/983 19 10, 983 54 89, e-mail: apan_ltd@mbox.contact.bg

Ob6to_logo21АПАН ООД се занимава с проектиране и изграждане на сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за телевизионно наблюдение, системи за контрол на достъпа и отчитане на индивидуалното работно време, пропускни системи и др. Фирмата е регистрирана на 04.07.1994 г. и има лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 17.05.2004 г. с №101. Управител на фирмата е Любен Георгиев.

Print Friendly, PDF & Email