Териториален обхват: Благоевград

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, противопожарно обезопасяване

Адрес: Сандански, 2800 ул. „Стефан Стамболов“ № 32 тел.: 0746/32008 GSM: 0888 087 575

Ob6to_logo„Ани Кас“ ЕООД е регистрирано през януари 2008 г. в Сандански. Предмет на дейност на фирмата са покупка, продажба, проверка, ремонт и поддържане на противопожарни уреди и съоръжения, изготвяне на документи по организацията на пожарната безопасност на обекти и др. Собственик и управител на фирмата е Стоян Ангелов Георгиев.

Print Friendly, PDF & Email