Адрес: София

Териториален обхват: София – Град, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Print Friendly, PDF & Email