Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Триадица“, 1404, бул. „България“ № 111, ет. 4, ап. 10

тел./факс: 02/8324498   GSM: 0886 507 277   е-mail: allguns@abv.bg

Algans„Алгънс“ ЕООД е регистрирана през декември 2008 г. в София. Притежава Лиценз № 1632/22.08.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна и Лиценз № 11.00-143-5/19.07.2013 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Фирмата извършва вътрешна и външнотърговска дейност с оръжие, боеприпаси и технологии с възможна двойна употреба, търговско посредническа и експертно консултантска дейност в областта на вътрешно-външнотърговската дейност, инженерингова и проектантска дейност, маркетинг и лизингова дейност, рекламна дейност, административни услуги, провеждане на импортно-експортни операции, дейности по ЗКВВООБ и др. Собственик и управител на дружеството е Александър Любомиров Димитров.

Print Friendly, PDF & Email