Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: Пловдив, р-н „Централен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №25, вход А; Пощенски код: 4000; Телфон за контакти: 032955125

Ob6to_logo21„Алфа СОТ Секюрити“ е еднолично дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №2366 от 13.11.2012. Основните му дейности са производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска и други. Управител е Мариела Алексиева Ганева. Едноличен собственик на капитала е Антоанета Петрова Георгиева.

Print Friendly, PDF & Email