Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Асеновград, 4230 пл. „Акад. Н. Хайтов“ №3, х-л „Асеновец“ тел./факс: 0331/6 55 67

GSM: 0882 666 101 и 0888 475 428

http://alfasot.com

Alfa_2000„АЛФА СОТ 2000“ ООД е регистрирано през юли 2006 г. от Окръжен съд – Пловдив. Притежава Лиценз № 883/14.08.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Фирмата работи от 2000 г. в областта на сигурността, а именно охрана на физически лица и тяхното имущество; дейност по лична защита от противозаконни посегателства и за тяхното предотвратяване и пресичане; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на касиери, инкасо, и транспортни средства, свързани с имуществото на юридически лица, съпровождане на товари; използване и поддържане в обекти на юридически и физически лица на съответната техника за тяхното опазване, защита и сигнализиране; маркетингова, консултантска дейност по охраната на обекти; други охранителни и инкасови дейности, не забранени със закон. Управители на дружеството са Иван Красимиров Манолов, Петранка Боянова Радославова и Радослав Бориславов Радославов.

Print Friendly, PDF & Email