Адрес: Габрово

Териториален обхват: Габрово, Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, противопожарно обезопасяване

Print Friendly, PDF & Email