Териториален обхват: Пловдив, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: Пловдив 4000 ул. „Братя Бъкстон“ №134  ул.“Братя Бъкстон“ №134, тел.: 032/218031, 680368  факс: 032/674727

http://www.alfasot.com

Alfa_2000“АЛФА-2000” е дружество с ограничена отговорност, което започва да функционира през 2000 г., като дейността му е ориентирана в областта на сигурността, а именно охрана на физически лица и тяхното имущество; дейност по лична защита от противозаконни посегателства и за тяхното предотвратяване и пресичане; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на касиери, инкасо, и транспортни средства, свързани с имуществото на юридически лица, съпровождане на товари; използване и поддържане в обекти на юридически и физически лица на съответната техника за тяхното опазване, защита и сигнализиране; маркетингова, консултантска дейност по охраната на обекти; други охранителни и инкасови дейности, не забранени със закон. “АЛФА-2000”ООД притежава Национален Лиценз № 31 от 20.04.2004 г. за извършване на дейност по охрана, издадено от ДНСП-София, на основание на Закона за частната охранителна дейност. Дружеството е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2000 с обхват: „Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите с помощта на сигнално-охранителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение”. “АЛФА-2000” ООД има изградена съвременна система за комуникация и контрол, включваща както основна и резервна, така и аварийна радиочестота, обезпечаваща безупречна координация между всички екипи на фирмата 24 часа в денонощието. Управител на компанията е инж. Владимир Драганов.

Print Friendly, PDF & Email