Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: к.к Албена, област Добрич, тел.: 0579/62721 вътр. 229  е-mail: rumen_gp@albena.bg

albena„АЛБЕНА“ АД притежава Лиценз № 1071/25.01.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Звеното за частна охранителна дейност в КК „Албена“ е създадено през 2001 г. Първоначалната цел за създаване на ЧОД „Албена“АД е да охранява обектите на фирмата, но и да предоставя охранителни услуги и на външни клиенти, както в региона така и в страната. Извършва: лична (персонална) охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари (инкасова дейност); охрана на имуществото на физически и юридически лица на сгради, помещения и стопански обекти; охрана с помощта на сигнално известителна техника.Началник на звеното за охранителна дейност е Васил Василев.

Print Friendly, PDF & Email