Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Красно село, 1612, бул. „Гоце Делчев“, Магазин „Зора-43“, бл. 78

Alba_security„Алба секюрити“ ЕООД е регистрирано през юни 2011 г. в София. Притежава Лиценз № 1704/23.12.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, професионална физическа охрана на крупни стопански обекти, културни институти, здравни заведения, фирми, офиси, магазини, личности, бизнесмени, фирмени служители, касиери, инкасо, осигуряване и монтиране на сигнално- охранителни системи от всякакъв вид, икономическа, туристическа и транспортна дейност и др. Собственик и управител на дружеството е Георги Асенов Петков.

Print Friendly, PDF & Email