Териториален обхват: Перник, Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове), пожарогасителна дейност

Адрес: София, жк. „Красно село“, бл. 182 тел./факс: 855 61 33

GSM: 0888 639 456 и 0888 718 726   e-mail: aquaforce@mail.bg

http://aquaforce-bg.com

Akvafors„Аквафорс“ ЕООД е регистрирано през май 1999 г. от Окръжен съд – Благоевград. Фирма „Аквафорс“ ООД е лицензирана с Решение №127 от 21.05.2012 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за осъществяване на дейност – „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти”, „сервизно обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” на територията на Република България, съгласно чл. 4, т. 3 и т.4 от Наредба Iз-2815 от 07.11.2011 г. на МВР за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна опасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Собственик и управител на дружеството е Валентин Борисов Лебанов.

Print Friendly, PDF & Email