Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Оборище, п.код 1505, ул. „Черковна“ № 80

Ob6to_logo„АК Секюрити“ е регистрирана през декември 2012 г. от СГС. Притежава Лиценз № 2423 и Лиценз № 2424/22.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са предоставяне на услуги на физически и юридически лица, лична охрана на физически лица и охрана на имуществото на физически или юридически лица, транспортна дейност, наемане и отдаване под наем на автомобили. Собственик и управител на дружеството е Ана Николова Кехайова.

Print Friendly, PDF & Email