Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, район „Подуяне“, 1510, ул. „Теофил Ганев“ № 5А вх В ет. 2 ап. 7

тел.: 02/995 0577   GSM: 0879 274 004   е-mail: office@i2es.eu

http://www.i2es.eu

I2ES„Ай ай и ес – 2006“ ООД е регистрирана през септември 2009 г. в София. Фирмата извършва проектиране и изграждане на силнотокови и слаботокови специални системи, електрически инсталации за ниско, средно и високо напрежение, сградна и промишлена автоматизация, фотоволтаични и ветрени електроцетрали и други електро съоръжения от възобновяеми източници на енергия и др. Управител на дружеството е Иво Василев Матракчиев, който е и съсобственик, заедно с Николай Венциславов Петровски.

Print Friendly, PDF & Email