Териториален обхват: Шумен, Бургас

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Шумен, 9700 ул. „Пирот“ № 4А  тел.: 054/800 834 факс: 054/830 991

Ob6to_logo„Ахилес груп“ ЕООД е регистрирано през май 2005 г. в Шумен. Притежава Лиценз № 939/10.11.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на областите Шумен и Бургас. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Управител на дружеството е Златко Димитров Димитров.

Print Friendly, PDF & Email