Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, бул. „8-ми Приморски полк“, бл. 118 вх. А ап. 3 тел./факс: 052/720 374

GSM: 0888 534 051

Ob6to_logo„Ахил Секюрити“ ЕООД е регистрирано през май 2006 г. от Окръжен съд – Варна. Притежава Лиценз № 1408/18.05.2009 г. за осъществяване на частна охранителна дейност на територията на област Варна. Извършва охрана със СОТ, инсталация и поддръжка на системи за охрана и сигурност. Собственик и управител на дружеството е Милен Кръстев Игнатов.

Print Friendly, PDF & Email