Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Плевен, 5800, ул. „Дойран“ № 140, ет. 4, офис 407 тел.: 06514/2221

Agro_security„Агро секюрити“ ЕООД е регистрирана през февруари 2013 г. в Плевен. Притежава Лиценз № 2466/21.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника на обекти, на физически и юридически лица; изграждане и поддръжка на сигнално-охранителни системи и др. Собственик на дружеството е Васил Върбанов Гетов, а управител – Николай Найденов Палуков.

Print Friendly, PDF & Email