Адрес: БЪЛГАРИЯ, област Русе, община Бяла, град Бяла
Пощенски код: 7100
ул. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 17

Териториален обхват: Русе

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица
no image_logo

„Агро Лес Секюри“ ООД е регистрирано през ноември 2012 година. Извършва охрана на физически лица, движимо и недвижимо имущество, сгради, помещения и др. Управител е Петър Петров Петров.

Print Friendly, PDF & Email