Териториален обхват: София, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1303, ул. „Осогово“ № 57 тел. 988 14 44  факс: 988 44 34 GSM: 0885 621 682

www.ohrana-zarains.com

Zara_insАгенция „ЗАРА ИНС“ е юридическо лице, регистрирано по фирмено дело № 12132/2001 г., с решение № 1 от 06.12.2001 г. на Софийския градски съд. Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 711 от 29.11.2005 г. от МВР – ДНСП, Сертификат № 44459 по ISO 9001/2008 г. Агенцията притежава индивидуална Лицензия за осъществяване на дълекосъобщение, чрез обособена дълекосъобщителна подвижна мрежа PMR № 120-03342/14.12.2006 г. Агенция за Сигурност „ЗАРА-ИНС” ЕООД извършва физическа охрана и инкасова дейност на обекти в София и страната (въоръжена и невъоръжена). Охраната на обектите и пропускателния режим, се организират в съотвествие със сключените договори, разработените планове и инструкции, правилниците за вътрешния ред и пропускателения режим, нормативните документи на МВР и Агенция за Сигурност „ ЗАРА-ИНС” ЕООД и указанията на собствениците и ръководствата на обекти. Изпълнителен директор на „ЗАРА ИНС“ е Емил Велков.

 

Print Friendly, PDF & Email