Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, бул. „Черни връх“ № 59 А тел.: 02/971 5020 е-mail: asreal@mail.bg

realАгенция за сигурност „Реал“ ООД е създадена през 1993 г. Притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 43 от 06.07.2001 г. на територията на цялата страна. В своята дългогодишна дейност фирмата се е специализирала и има традиции в охраната изключително само на обекти, които са частна собственост – офиси, предприятия, складове, хотели и т.н. Работи в следните направления: охрана имуцеството на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; лична (персонална) охрана на физически лица;охрана на ценни пратки и товари; охрана с помощта на сигнално-известителна техника. Агенция за сигурност „Реал“ ООД разполага с високо квалифицирани кадри. Те са майстори на бойните изкуства, отлично владеят бойните оръжия, способни са да действат при всякаква обстановка и с твърда воля да отстояват законните интереси на своите клиенти. Управител на дружеството е Диньо Динев.

Print Friendly, PDF & Email