Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Триадица, 1680, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Нишава“ , бл. 6Б, вх. А, ет. 8, ап. 39

е-mail: adv.alexandergeorgiev@yahoo.com

Ob6to_logo„Агенция за сигурност и охрана-СН“ ЕООД е регистрирана през декември 2001 г. в София. Притежава Лиценз № 527/28.02.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва частна охранителна дейност, свързана с охрана на физически и юридически лица, сгради, помещения и стопански обекти; охрана с помощта на сигнално-известителна техника; дейност по оказване на методическа помощ и изготвяне на документи, регламентиращи тактиката на действие на охранителя; обучение и лиценз на охранители; контрол по носенето на охранителната служба; материално-техническо осигуряване; провеждане на учебни стрелби; детективски услуги и издирвателна дейност; вътрешна и външна търговия със стоки и материали, свързани с предмета на дейност и др. Собственик и управител на дружеството е Любен Ценов Илиев.

Print Friendly, PDF & Email