Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари; поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, противопожарно обезопасяване

Адрес: София 1407, ул. „Козяк“ № 1А,  тел./факс: 02 / 962 39 25;  02 / 962 45 09; 02 / 962 46 30

http://www.asosirius.com

ASO SiriusАСО „Сириус“ е създадена през септември 2000 г. Агенцията се стреми да осигури на клиентите си широк спектър от охранителни продукти с високо качество и на разумна цена. В ръководството на фирмата са привлечени хора с дългогодишен опит в охранителната дейност, както и бивши служители на МВР и МО. Фирмата разполага с добре обучени и професионално подготвени кадри, с високо чувство на отговорност към поставените за изпълнение задачи по охраната на лица и обекти. Целта на АСО „Сириус“ ЕООД е да осигури ниво на охранителна услуга, надминаващо очакванията на клиента. Фирмата притежава богат опит в областта на изграждането на технически системи за охрана, част от които са собствена специална разработка за тотален периметров и вътрешен контрол и позволяват пълен мониторинг на охраняемите обекти. Специалистите от техническия отдел на фирмата притежават необходимата квалификация и потенциал за извършване на монтаж и поддръжка на всички познати технически охранителни системи за сигнално-охранителна и пожароизвестителна дейност, а също така и средства за вътрешноведомствен контрол и фирмена сигурност, с цел пресичане на вредителства или престъпни посегателства. Собственик и управител на фирмата е Васил Панчев Панчев.

Print Friendly, PDF & Email