Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София,ул. „Ген. Гурко“ № 76 вх. Б, ет. 2, ап. 6 тел.: 02/988 4509 факс: 02/9814344

GSM: 0888 834 433  e-mail: sigma@intech.bg

http://www.sigma.bol.bg

Sigma_ADАгенция за сигурност и охрана „Сигма“ АД е създадена през декември 1995 г. Притежава Лиценз № 7/09.04.2004 г. за извършване на ЧОД. Агенция за сигурност и охрана „Сигма“ АД е създадена от бивши служители на различни поделения на МВР, включително и СОБТ. Разполага с добре обучени в професионално отношение кадри с високо чувство за отговорност към поетите за изпълнение задачи по охрана на лица и обекти. Основният предмет на дейност на дружеството е: fхрана на физически лица и тяхното имущество; лична персонална охрана; охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана с технически средства; инкасова дейност; детективски услуги. Председател на борда на директорите е Димитър Малиновски, а изпълнителен директор на фирмата е Красимир Метанов.

Print Friendly, PDF & Email