НЯМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА

Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, 4002, район „Западен“, ул. „Дрян“ № 5, ет. 4, ап. 36

Ob6to_logo„Агенция за сигурност и охрана“ ЕООД е регистрирана през май 2006 г. в Пловдив. Притежава Лиценз № 865/25.07.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Пловдив. Фирмата извършва лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, физическа охрана на гориво, електропроводни системи, водоеми и водни съоръжения и други обекти и съоръжения, собственост на държавни, общински и частни лица, eckoptha и инкасова дейност, логистични и консултантски услуги във връзка с така очертания предмет на дейност, търговско представителство и посредничество и др. Собственик и управител на дружеството е Минчо Петров Каназирски.

Print Friendly, PDF & Email