Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Красно село, ж.к. „Бели брези“, бл. 18, ет. 5, ап. 21

GSM: 0888 591 161 и 0884 067 227  е-mail: office@sa-atila.com
http://www.sa-atila.com/

AtilaАС „Атила“ ООД е регистрирана през 1997 г. от СГС. Притежава Лиценз № 796/03.04.2006 г. за извършване на ЧОД на територията на цялата страна. АС „Атила“ ООД е компания специализарана в проектиране и изграждане на технически системи за сигурност и охрана, системи за видеонаблюдение, пожароизвестителни системи и периметрова охрана. Дейността на фирмата е насочена към индивидуални решения за всеки конкретен обект. Фирмата осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, както и услугата „Абонаментна техническа поддръжка“. Проектираните от компанията решения позволяват бързо и лесно разширяване, оптимизиране и осъвременяване на избраната от вас система. Съуправители на дружеството са Георги Димитров Мечкарски и Ивайло Лозанов Василев.

Print Friendly, PDF & Email