Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, 9000, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3, бл. 4, офис №1

тел.: 052/383 373

www.asusvn.com

ASUS„Агенция за сградно управление и сигурност“ ООД е регистрирана през юни 2008 г. във Варна. Притежава Лиценз № 1310/05.08.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва дейност по охрана и сигурност; управление на сгради; търговия, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, рекламни и информационни услуги; сделки с интелектуална собственост, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Съсобственици и съуправители на дружеството са Тома Росенов Колелиев и Георги Иванов Георгиев.

Print Friendly, PDF & Email