Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, бул. Черни връх 31 тел.: (02) 963 4078; 650 488; 91943 вътр. 1705; GSM: 048852134; 048858390;

http://www.prolet99.hit.bg/

ProletАО „ПРОЛЕТ – 99“ ООД е образувана по фирмено дело № 1662/99 г. по описа на СГС -фирмено отделение. Притежава национален лиценз за извършване на ЧОД № 1557/08.02.2001 г. от ДНСП. Агенция за охрана „ПРОЛЕТ- 99 “ ООД поема ангажимента да носи отговорност, съобразно действащите нормативни разпоредби и при условията на сключен договор, за щетите претърпени в резултат на извършени от трети лица, външни взломни кражби на имущество и материални ценности. Управител на дружеството е Димитър Илиев Хрисимов.

Print Friendly, PDF & Email