Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: София, 1000, район „Средец“, пл. „Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2

Ob6to_logo„Агенция за корпоративна сигурност информация и охрана“ ЕООД е регистрирано през октомври 2008 г. в София. Притежава Лиценз № 1354/22.12.2008 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Ана Валентинова Брезоева.

Print Friendly, PDF & Email