Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, пожарогасителна дейност, противопожарно обезопасяване

Адрес: Варна, ул. „Селиолу“ № 12 вх. Б ет. 2 ап. 10   тел.: 052/607 848, факс: 052/607 848

AAPZP_Varna„Агенция за аварийна пожарна и екологична защита – Варна“ ЕАД е пегистрирана през 2003 г. във Варна. Фирмата извършва консултантска, производствена, ремонтна, сервизна дейност; дейност по пожарна и аварийна безопастност; строителна, снабдителска, транспортна дейност; превенция за безопасност при пожар; пожарогасене и спасителна дейност; извършване на дейности по инструктаж и обучение на пожарнабезопасност и защита на населението; противопожарно обследване на обекти и др. Съуправители на дружеството са Стоян Николов Денев, Александър Стоянов Денев и Калин Стоянов Денев.

Print Friendly, PDF & Email