Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Пловдив, ул. Брезовско шосе 176, тел.: 032 6663, 032 636644, 0899 154944

е-mail: office@agencybars.com

www.agencybars.com

Bars_3Охранителна фирма „Барс“ е създадена през 1991 г. Дейността й е насочена в няколко основни области –  физическа охрана, инкасо, СОТ – охрана и мониторинг на обекти, терени, движимо и недвижимо имущество, физически лица, мероприятия, високопоставени личности, официални делегации. Фирмата ни разполага със звена, обезпечени с  висококвалифицирани кадри – оператори, техници, патрули и охранители. От 1991 г. фирмата ни организира и осъществява физическа охрана на лица и обекти, а от 2001 г. разполага и с техническа (СОТ) охрана. Във фирма „Барс“ са  създадени и звена, изграждащи системи за СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване и структурни кабелни системи. От 2000-та година насам активно извършва и всички услуги, свързани с пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп, домофонни системи, структурно окабеляване и други. Изпълнителен директор на дружеството е Николай Тосков.

Print Friendly, PDF & Email