Териториален обхват: Видин

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: Видин, ж.к. „Бонония“ бл. 4, вх. А, ап. 6

Ob6to_logo„Афире Консулт“ ЕООД е регистрирана през септември 2010 г. от Окръжен съд – Видин. Предмет на дейност на фирмата са: проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари; изготвяне оценка за пожарна безопасност; разработване на вътрешни правила и схеми по пожарна безопасност, в съответствие с действащите нормативни актове и осыцествяване на контрол за спазването им; изнасяне на лекции и инструктажи в областга на пожарната безопасност; отстраняване причините и условията за възникването и разпространяването на пожари; създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожар и за пожарогасене; изготвяне проекте по пожарна безопасност; противопожарен инженеринг-консултации и надзор на материалите влагани в строителството. Собственик и управител на фирмата е Тони Иванов Манавски.

Print Friendly, PDF & Email