Териториален обхват: Враца

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Козлодуй, Площадка АЕЦ тел.: 0973/7-21-00  факс: 0973/7-60-19

е-mail: info@npp.bg

http://www.kznpp.org

AEC“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. Безопасността на АЕЦ “Козлодуй” е основен приоритет и е обект на независим държавен надзор, извършван от Агенцията за ядрено регулиране при Министерския съвет на Република България. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД притежава Лиценз № 2174/31.07.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Враца. Председател на Съвета на директорите на дружеството е Валентин Груев, а изпълнителен директор – Иван Генов.

 

Print Friendly, PDF & Email