Териториален обхват: София – град, Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, район Лозенец, п.код 1164, ул. „Златовръх“ № 71, ет. 5, ап. 10

тел.: 0 700 144 99;  02 968 17 71

www.adt.bg

e-mail: office@adt.bg

 

АДТ - България ЕАД

„АДТ – България „ ЕАД е новост на българският охранителен пазар. Тя е от нов тип и работи по американска система за мониторинг и автопатрулна реакция. Поради факта, че времето за реакция към охранявания обект след получаване на алармен сигнал е най-критичния момент, голямо преимущество е съвместната работа с почти всички водещи СОТ фирми от Нашия бранш, реагиращи приоритетно с техни автопатрулни сили на алармени сигнали получени и обработени от мониторинг центъра на „АДТ-България” ЕАД .

При получаване на алармен сигнал в мониторинг центъра на „АДТ-България” ЕАД , в рамките на няколко секунди се изпраща съответния автопатрулен екип за проверка на обекта като времето за проверка на обекта почти никога не надвишава 5 минути.

С цел подобряване качеството на услугата и максимална бързина при проверката, след получен алармен сигнал, Вашия обект се блокира и проверява от най- близкия възможен автопатрулен екип на някоя от водещите партнъорски фирми в бранша на охранителните услуги.

„АДТ – България” ЕАД е първата частна охранителна фирма за централизирана охрана на обекти предаваща сигналите от своите охранявани обекти до централния мониторинг център по най-съвременните технологии – посредством GPRS/GSM и IP комуникации. „АДТ – България” ЕАД използва нова разработка на комуникационен – GSM/GPRS модул, модел Т1 или Т2.  Модулът е производство на SATEL – Полша. Основно предимство на модула е непрекъсваемост на GPRS канала. Ако каналът бъде “запушен” по някаква причина, модулът автоматично превключва и предава информация посредством SMS съобщения.  GSM/GPRS модула е изключително сигурно средство за получаване на информация и от обекти с висока степен на риск.

„АДТ – България” ЕАД разполага с централизиран мониторинг център, в който са разположени централните компютри и съоръжения, позволяващи визуализация, архивиране, статистика и контрол на всички постъпващи сигнали за промяната на статуса на обектите – предаване и снемане на охраната, проблеми с електро и акумулаторното захранване, алармено състояние, зони на нарушение. От всеки обект се приемат тестови сигнали за състоянието на охранителната система.

Фирмата дължи успеха си както на инициативността и ентусиазма на своя млад и внимателно подбран екип от едни от водещите специалисти в бранша, така и благодарение на иновативните технически решения и новости, които внедрява в практиката, прилагането на най-съвременни технически средства в охранителната дейност и използването на специално изградени инфраструктурни системи за комуникация и управление. Това позволява при необходимост да бъде включен целия потенциал на фирмата за ефективна защита на клиентите.

 

Print Friendly, PDF & Email