Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, р-н „Лозенец“, ул. „Плана Планина“ №6, вх.А, ет.3, ап.5; Пощенски код: 1421; Телефон за контакти: 0889238684

Ob6to_logo21„Адора Груп“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2007 година с лиценз №1170. То упражнява консултантска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и други. Управител и едноличен собственик на капитала е Татяна Николова Трайкова.

Print Friendly, PDF & Email