Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, район Подуяне, п.код 1517, ул. „Витиня“ № 2Ж

тел.: 02/955 6630, факс: 02/955 6630, e-mail: info@abcnet.bg

http://www.abcnet.bg

ABK Net„АБК Нет“ ЕООД е регистрирано през март 2001 г. в София. АБК НЕТ ЕООД е частна българска фирма специализирана в проектирането, изграждането,  сертифицирането и поддръжката на всички видове електрически инсталации, охранителни системи и комуникационни решения. Фирмата предлага изграждане на: вътрешни и външни електро инсталации в административни и жилищни сгради; структурни кабелни системи (СКС); оптични мрежи и трасета; видеонаблюдение (аналогови и IP камери); пожароизвестителни инсталации; охранителни системи (СОТ); контрол на достъпа и паркинг системи; озвучаване и оповестяване; термографски  изследвания; поддръжка на всички видове електроинсталации. Екипът на АБК НЕТ ЕООД има зад гърба си едни от най-големите и комплексни инфраструктурни решения, в областта на електроинсталациите реализирани за изминалите 10 години в страната. Мотото на компанията е „keeps you networking“ – ние сме отговорни за вашата електрическа комуникационна инфраструктура – проектиране,  оптимизиране, интегриране и поддръжка. Собственик и управител на дружеството е Венелин Колчев Конов.

Print Friendly, PDF & Email